Polityka prywatności

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych („Administrator”) jest SOHO DEVELOPMENT HOMES AND MORE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana pod numerem KRS REGON 146057857, NIP 7010337437, adres do korespondencji: 

Ul. Mińska 29a, 03-808 Warszawa (zwany również „Spółką”) 

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail mieszkania@korso-minska17.pl  

W niniejszej Polityce prywatności przedstawiamy zasady, którymi kierujemy się przetwarzając Państwa dane osobowe. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, a zarazem zachowując najwyższe standardy. Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia prawnie uzasadnionych celów. Bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów jest naszym priorytetem. 

II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Poniżej znajdziecie Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi. 

 1. W celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio drogą elektroniczną przetwarzamy podane dane osobowe, jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli zdecydujecie się Państwo podać również inne dane, uznajemy, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie również tych danych — wtedy podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;  
   
 2. W przypadku przyjęcia oferty/złożenia zamówienia – w celu zawarcia i realizacji umowy, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzamy takie dane osobowe jak: imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę, adres zamieszkania (jeżeli został podany), numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany), adres e-mail, numer zlecenia.  
   
 3. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę, adres zamieszkania (jeżeli został podany), numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany), adres e-mail, numer zlecenia.  

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);  
   
 4. W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko (jeżeli zostało podane), adres e-mail, numer zlecenia — na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda);  
   
 5. W celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  
   
 6. W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Spółki, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej);  
   
 7. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);  
   
 8. W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:  
  adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Spółki. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.  

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest administrowanie stroną internetową);

III. COOKIES 

 1. Spółka, na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a).  
   
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):  
  zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;  

  wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;  

  stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;  

  utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;  

  tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;  
   
 3. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości.  
   
 4. Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.  
   
 5. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

IV. PRAWO WYCOFANIA ZGODY 

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.  
   
 2. Jeżeli chcielibyście Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila na adres wskazany w pkt I Polityki lub listownie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt I Polityki.  
   
 3. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego. Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne.

V. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby np. móc skontaktować się z Państwem w celu obsługi zapytania ofertowego czy zrealizować umowę lub spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z platformy. 

VI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE 

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. 

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W ramach swojej działalności, jak większość podmiotów działających na rynku, korzystamy z pomocy innych podmiotów, co wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane osobowe następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, operatorom pocztowym/kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne, bankom, podmiotom współpracującym przy realizacji zleceń (w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania), inwestorowi Mińska Korso spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 29a bud. 44, 03-808 Warszawa, KRS 0001022699, NIP 5273045292 realizującemu projekt w celu wykonania umowy. 
 

 1. Oprócz tego na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu realizować będziemy obowiązek przekazania Państwa danych osobowych również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych podlegać będzie wnikliwej analizie.  
   
 2. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VIII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Państwa dane przetwarzane będą przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa i dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.  
   
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania będą u nas przechowywane przez:
  1. okres trwania korespondencji w sprawie i niezbędny do realizacji celu wynikającego z treści zapytania, a następnie, w zależności od tego, jakie będą rezultaty korespondencji – albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy albo dane zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych. W przypadku zawarcia umowy, dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji i korzystania z praw i obowiązków z niej wynikających, w tym przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa nałożonych na Administratora i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
  2. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  3. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych,
  4. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

IX. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH 

 1. Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. przenoszenia danych osobowych.  
    
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru bezwzględnego – w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.  
   
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych. Muszą Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub
  2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
    
 4. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie e-mail pod adres mieszkania@korso-minska17.pl

XI. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI 

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 29 lutego 2024r.

 

BIURO SPRZEDAŻY

KORSO Mińska 17

Przed wizytą prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem sprzedaży
i umówienie się na spotkanie:

BIURO SPRZEDAŻY

// Grupa dane // START
Pole wypełnione poprawnie
Wypełnij pole
Pole wypełnione poprawnie
To nie jest nr telefonu
Pole wypełnione poprawnie
To nie jest adres email
Pole wypełnione poprawnie
Wypełnij pole
Pole wypełnione poprawnie
Musisz zaznaczyć to pole
Pole wypełnione poprawnie
Musisz zaznaczyć to pole
Pole wypełnione poprawnie
Musisz zaznaczyć to pole
Pole wypełnione poprawnie
Musisz zaznaczyć to pole
Pole wypełnione poprawnie
Musisz zaznaczyć to pole
Pole wypełnione poprawnie
Musisz zaznaczyć to pole

Przedstawione wizualizacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków.